Servis +420 602 248 024

Systém pro endoskopii páteře RiwoSpine

PLNĚ ENDOSKOPICKÝ SYSTÉM

Plně endoskopický systém je technickým i filozofickým termínem. Tzv. „full-endoscopic“ systém indikuje, že systém RiwoSpine, jako jediný na světě, umožňuje při endoskopických výkonech na páteři optickou kontrolu operačního pole při všech rizikových částech výkonu. Druhou částí plně endoskopického konceptu je mini invazivita výkonu, kdy dochází k minimálnímu narušení kostních struktur a nervy jsou během výkonu vždy bezpečně chráněny. Tento postup je světově akceptovaný jak z neurochirurgického, tak z ortopedického pohledu.

11
Pracovišť v ČR
670
Výkonů v ČR

INDIKACE

Systém RiwoSpine umožňuje provést diskektomii v lumbální a cervikální části páteře. V případě lumbální páteře lze využít interlaminární, transforaminální a extraforaminální přístup. V případě cervikální páteře jsou dostupné dva systémy Cervical Posterior a Cervical Anterior. Dále systém RiwoSpine umožňuje endoskopicky operovat stenózu až u 98 % běžných pacientů a provádět foraminotomii.

EDUKACE

Systém endoskopie páteře se vyvíjí od roku 1993, nicméně dlouho nedošlo k jeho masovému rozšíření. Situace se změnila v roce 2015, kdy jsme pochopili, že jedním z nejdůležitějších faktorů je správná edukace lékařů. Z tohoto důvodu nabízíme 4-stupňový systém edukace, který u všech českých pracovišť pomohl metody RiwoSpine přivést k životu.

DLOUHODOBÉ PARTNERSTVÍ

Koncept RiwoSpine je především o dlouhodobém partnerství. Každý rok pořádáme během roku několik workshopů u nás i v zahraničí. S každým pracovištěm posouváme možnosti za pomoci aplikačních specialistů, kteří každoročně provedou ve spolupráci s českými lékaři desítky výkonů. Tím se neustále rozrůstají indikace a možnosti pracovišť, které s naším systémem pracují. Zdarma poskytujeme tablet s edukačními materiály, který mimo jiné obsahuje více než 50 operačních výkonů s detailním popisem.

VÝVOJ

Snad nejdůležitějším parametrem v endoskopii páteře je zvolit takové partnerství, které má budoucnost. Předpokládá se, že do roku 2030 více než 15 % veškerých výkonů na páteři bude prováděno endoskopickou cestou. RiwoSpine je nejen autorem metody a veškerého instrumentária pro endoskopické výkony na páteři, ale především prakticky jediným inovátorem v oboru. Společnost RiwoSpine vyvinula první plně navigovanou metodu pro endoskopie a uvedla první řadu implantátů. A my se těšíme, co bude dál…

BEZPEČNOST

Bezpečnost je u systému RiwoSpine vždy na prvním místě. Výkony jsou prováděny ve vodním prostředí a proto je pro bezpečnost výkonu zásadní správný tlak vody v páteřním kanálu. RiwoSpine jako jediný na světě používá tzv. otevřený systém, který využívá oválného tvaru optiky, díky kterému nemůže dojít ke snížení odtoku a tím zvýšení tlaku. Dále tlak hlídá pumpa, která se stará o kontinuální kontrolu operačního pole. Systém RiwoSpine využívá jako základní princip bezpečnosti 4 MHz koagulaci, která umožňuje bezpečně koagulovat a vaporizovat tkáň v těsné blízkosti nervových struktur.