Servis +420 602 248 024

Nové techniky v bezpečnosti
thyreoidektomie a parotidektomie

Autofluorescenčně navigovaná thyreoidektomie s kontinuální a elektivní
neuromonitorací, neuromonitorace při parotidektomii.

Doc. MUDr. Martin Chovanec, Ph.D.,
Otorinolaryngologická klinika 3. LFUK a FN Královské Vinohrady

Pátek 12.4.2024, 8:00 - 14:00
Otorinolaryngologická klinika 3. LFUK a FN Královské Vinohrady, pavilon C

Program:

8:00 – 9:00 teoretické přednášky, Doc. MUDr. Martin Chovanec, Ph.D., MUDr. Zuzana Urbániová, MUDr. Ludmila Verešpejová
9:00 – 14:00 operace na dvou operačních sálech
14:00 závěrečná diskuze

Více o autofluorescenční navigaci a neuromonitoraci naleznete zde:

Možnosti ubytování:

Hotel Don Giovanni Prague, Vinohradská 2733/157a, 130 00 Praha 3-Žižkov
(nutná včasná rezervace přes MGVIVA a.s.)

Kapacita kurzu je době vyčerpána.